ASBEST ENVANTER RAPORU & ASBEST SÖKÜM BERTARAF

Kentsel dönüşüm kapsamında yıkılacak binalarda asbest ve diğer tehlikeli madde envanter çalışması yapılarak yıkım izni verilmesi uygulaması yaygınlaşıyor.  AGT Vonka olarak merkezi İstanbul'da olan SEM (Taramalı Elektron Mikroskop) Laboratuvarı ,Mobil laboratuvarımız  SEM ve PLM labortatuvarları ile hizmetinizdeyiz... Laboratuvarlarımız ve yaptığımız deneyler online olarak web üzerinden müşterilerimize verdiğimiz şifre ile izlenebilecektir. Böylece müşterilerimiz gerçek zamanlı deneylerini izleyebilecektir. Arzu eden müşterilerimiz deneylerini laboratuvarlarımıza gelerek izleyebileceklerdir.Asbest raporu veya Asbest envanter raporu.

1 Günde Numune alma ve sonuç

Asbest Maruziyeti Ölçümü

Asbest Tür Analizi

-Zaman Ağırlıklı Ortalama Değer (ZAOD/TWA): Günlük 8 saatlik zaman dilimine göre ölçülen veya hesaplanan zaman ağırlıklı ortalama değer

- Numune alma süresi, ölçüm veya zaman ağırlıklı hesaplama ile sekiz saatlik çalışma süresinde (bir vardiya) çalışanın maruziyetini belirleyecek şekilde düzenlenir.

- Lif sayımı, faz-kontrast mikroskobu kullanılarak Dünya Sağlık Örgütünün 1997 yılında tavsiye ettiği metotla veya eşdeğer sonuçları veren başka bir metotla yapılır.
- Havadaki asbestin ölçülmesinde, uzunluğu beş mikrondan daha büyük, eni üç mikrondan daha küçük ve boyu eninin üç katından büyük olan lifler hesaba katılır.

-Sınır değer

MADDE 11 – (1) İşveren, bu Yönetmelik kapsamındaki çalışmalarda çalışanların maruz kaldığı havadaki asbest konsantrasyonunun, sekiz saatlik zaman ağırlıklı ortalama değerinin (ZAOD-TWA) 0,1 lif/cm3’ü geçmemesini sağlar.

Asbest Envanter Raporu 

Bina fabrika tesis ve gemilerde asbest bulunup bulunmadığının tesbiti için ülkemizde ÇSGB tarafından yetkilendirilmiş Asbest Söküm Uzmanı nezaretinde asbest laboratuvarları ile yapılan çalışmalar sonucu oluşturulan rapordur.Asbest surveyi mutlaka uluslararası standartlara veya rehberlere  göre yapılmalıdır. Asbest söküm uzmanının belirlediği noktalardan Laboratuvar numune alma konusunda yetkilendirilmiş personel tarafından ilgili standartlardaki  prosedür-lerine göre numuneler alınır.Ülkemizde maalesef bu konu yeni olduğu için ve aynı zamanda denetim eksikliği olduğu için bazı laboratuvar ve kişiler bu konuyu istismar etmekten çekinmemektedirler.

Tehlikeli Madde Envanter Raporu

Bina ,ekipman, ürün,tesis veya gemilerde yapılan çok detaylı araştırma ile alınan çok sayıda numune ile asbest,Civa,Krom6,Kurşun gibi insan ve çevre sağlığı açısından tehlikeli maddelerin bulunup bulunmadığının raporlanmasıdır.Elinizde bu raporun bulunması sizi kesinlikle sorumluluktan kurtarmaz.  

Materyallerde,Toprakta,Suda Asbest Tür Analizi & Havada Asbest Lif Sayımı

Asbest tür tayini yaygın olarak polarize ışık mikrokop (PLM), Taramalı elektron mikroskop (SEM) ,Geçirimli elektron mikroskop (TEM) ve X-Işını Kırınım yöntemi (XRD) yöntemleri ile yapılmaktadır .AGT Vonka İstanbul Şubesinde PLM ,Merkez Şubesinde PLM ve SEM ile asbest tür analizleri yapılmaktadır.Havadaki asbest liflerinin ölçülmesi (ortam ve kişisel maruziyet ) SEM ve PCM yöntemleri ile yapılmaktadır. İstanbul Şubesinde PCM ile akreditasyonumuz tamamlanmış, Merkez şubesinde PCM ve SEM ile akreditasyon çalışmasına başlamış bulunuyoruz.Toprakta asbest her iki şubemizde yapılmaktadır.Suda asbest analizine çok yakın zamanda başlanacaktır.  

 

Laboratuvari:Hasanpaşa Mah.Uzunçayır Cad.No:41 Yapı İş Merkezi K:1 D:16 Kadıköy İstanbul
0216 327 94 80

0505 970 50 65

www.vonka.com.tr    info@vonka.com.tr

agtvonka@gmail.com
agtvonka@hotmail.com

  • Pinterest
  • Instagram
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • YouTube Social  Icon
© 2015 AGT Vonka Müh.Lab.Hiz.San.Tic.Ltd.Şti 

mesaj yollayın